2019-2020

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

30-lecie szkoły

Cel: integracja społeczności szkolnej, upamiętnienie wydarzeń sprzed 30 lat, prezentacja możliwości projektowych szkoły.

Przykłady zrealizowanych przedsięwzięć:

2018 – konkurs na exlibris biblioteki szkolnej (z konkursu wyłoniono m.in. logo obchodów 30-lecia szkoły).

Marzec br. – zamówienie sztandaru szkolnego w Piekarach Śląskich (źródło finansowania: fundusze ze wspólnych przedsięwzięć szkolnych i Rady Rodziców w latach 2018-2019) ­– sztandar został ufundowany z inicjatywy dyrektor Beaty Nawrath.

Czerwiec br. – przygotowanie do druku kroniki szkolnej z lat 2013-2019 (redakcja: p. Anna Kuś).

Lipiec br. – na łamach kwartalnika „Informacje Historyczne i Kulturalne z Gminy Pilchowice” (nr 3(10) 2019) ukazały się dwa teksty dotyczące historii naszej szkoły: „Szkolne wspomnienia” autorstwa p. Genowefy Sucheckiej oraz „Z kart kroniki szkolnej” p. Justyny Wrońskiej-Labus.

6 października br. – poświęcenie sztandaru szkolnego. Sztandar przedstawia wizerunek nowej szkoły na niebieskim tle wraz z nazwą szkoły w kolorze złotym oraz mottem Horacego „Sapere aude” („Miej odwagę być mądrym”). Na odwrocie znajduje się wizerunek orła na czerwonym tle. Sztandar ma być pamiątką wieloletniej tradycji żernickiej szkoły oraz wspólnego wysiłku tutejszej społeczności przy budowie nowej szkoły w latach osiemdziesiątych.

12 października br. – wydanie specjalne gazetki „Szkolne Rewolucje” (redakcja: p. Paulina Wiatrowska; współpraca przy konkursach: p. Bogusława Kurowska, p. Beata Stradowska, p. Beata Kasza oraz p. Joanna Polewik);

14 października br. – uroczystość 30-lecia szkoły skierowana do uczniów wszystkich klas oraz najstarszych grup przedszkolnych (lekcja historii na sali gimnastycznej); wystawa kronik szkolnych, prac uczniów związanych z hasłem na sztandarze „Sapere aude” (organizacja wystaw i dekoracji: p. Beata Kasza, p. Joanna Polewik);

15 października br. w Domu Kultury w Żernicy odbyła się oficjalna część uroczystości poświęconej obchodom 30-lecia przeniesienia żernickiej szkoły do nowego budynku przy ul. Miki 37. Wzięli w nim udział liczni zaproszeni goście (szczegóły na stronie www szkoły). Dziękujemy za piękne prezenty i dowody uznania.

W ramach obchodów 30-lecia szkoły pokazano fragmenty filmu „30 lat” przyg. przez absolwentów i uczniów naszej szkoły pod opieką p. Justyny Wrońskiej-Labus.

Uczniowie i absolwenci naszej szkoły wystąpili w przedstawieniu muzycznym „Czas miłości” w reżyserii p. Anna Jakiesz-Błasiak.

16-23 października br. – uczniowie Szkoły Podstawowej w Żernicy wraz z p. Grażyną Morgą i p. Anną Zdanowicz uczestniczyli w wyprawie edukacyjnej „NeoTrie, czyli nowe oblicze geometrii w wirtualnej rzeczywistości – Hiszpania”.

Ewaluacja projektu upamiętnienia 30-lecia nowej szkoły:

– uczniowie zapoznali się z historią miejsca poprzez krótką lekcję historii;

– społeczność szkolna (w tym dorosłych) zapoznała się z możliwościami uczniów ukierunkowanych w mądry sposób przez nauczycieli oraz ze skalą przedsięwzięć podejmowanych w szkole (projekty filmowe, artystyczne, aktorsko-muzyczne, wyjazdowo-edukacyjne);

– społeczność szkolna zyskała sztandar szkoły, który ma być świadectwem znakiem tradycji szkoły oraz świadectwem wspólnej pracy dla wspólnego dobra.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy została doposażona z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (priorytet 3) w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem Urzędu Gminy w Pilchowicach.

Żernicka szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, priorytet 3, z udziałem własnym Gminy Pilchowice w wysokości 20% całości zadania, czyli 3 000 zł. Do szkolnej biblioteki zostały zakupione nowości wydawnicze w sumie na kwotę 15000 zł. O przyznaniu dotacji decydował zespół powołany przez wojewodę, który uwzględniał: aktualny stan wyposażenia, zgodność działań z celami programu w zakresie promowania czytelnictwa, współpracę ze środowiskiem oraz miejscową biblioteką publiczną.

Za pozyskane pieniądze szkoła zakupiła różnorodne pozycje książkowe, z wyłączeniem podręczników. Księgozbiór powiększył się o ponad 700 pozycji. Żernicka szkolna biblioteka rozszerzyła swoją ofertę o książki spoza kanonu lektur. W wyborze książek pomagali zarówno uczniowie, jak i aktywnie współpracująca z biblioteką Rada Rodziców oraz nauczyciele. Wśród nowych pozycji są także książki nabyte z myślą o potrzebach uczniów niepełnosprawnych.

W ramach m.in. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkole zrealizowano wiele projektów czytelniczych, a niektóre są stałym punktem życia szkolnego. Przez cały rok na zajęciach dziennikarskich powstają różnorodne teksty, w tym recenzje książek oraz autorskie teksty literackie. Każdy numer szkolnego czasopisma „Szkolne Rewolucje” jest publikowany na ogólnopolskim portalu juniormedia.pl. Ostatni numer gazetki wystartuje w konkursie o zasięgu krajowym. Z kolei na stronie ridero.pl został opublikowany zbiór opowiadań Sploty, supły i pętle stworzony przez naszych uczniów. Bierze on udział w ogólnopolskim konkursie „Misja – książka”. Uczniowie klas III gimnazjum udzielają się czytelniczo i teatralnie w przedszkolu, promując teksty Tuwima, Brzechwy itp., przedszkolakom czytują uczennice kl. 4 a, trwa akcja „Czytelnicze przerwy”. Wiosną odbędzie się w szkole Dzień Czytania Tolkiena,.

Jak wynika z Raportu o Stanie Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, 63% Polaków nie przeczytało w 2015 r. ani jednej książki. Badania przeprowadzono na osobach, które ukończyły piętnasty rok życia. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma za zadanie promować czytanie nie tylko wśród dorosłych, ale koncepcja ma trafiać przede wszystkim do najmłodszych.


Let’s play to classify surfaces!

Nasza szkoła wzięła udział w kolejnym międzynarodowym matematycznym projekcie edukacyjnym „Let’s play to classify surfaces!”. Dotyczy konstrukcji i analizy powierzchni trójwymiarowych, z wykorzystaniem różnych materiałów oraz programów komputerowych.

Głównym autorem tego przedsięwzięcia był profesor Uniwersytetu w Almerii (Hiszpania) Jose Luis Rodriguez, z którym nasza szkoła współpracowała już w zeszłym roku podczas projektu „Sierpiński Carpet Project”. Koordynatorem projektu była Grażyna Morga.

Cele:

– zaznajomienie uczniów z pojęciem powierzchni topologicznej i jej głównymi własnościami,

– identyfikacja powierzchni orientowalnych i nieorientowalnych,

– zrozumienie pojęć pokrewnych takich jak: triangulacja oraz granica i genus powierzchni,

– rozciągnięcie twierdzenia (wzoru) Eulera dla wielościanów wypukłych na bardziej złożone powierzchnie (orientowalne i nieorientowalne),

– rozwijanie umiejętności manualnych i zdolności wizualnych,

– rozwijanie wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego,

– łączenie matematyki ze sztuką poprzez demonstrowanie potencjału estetycznego/artystycznego różnych powierzchni.

Działania:

– projektowanie powierzchni przy użyciu szerokiej gamy materiałów, takich jak: papier, glina, owoce, bańki mydlane, 3D Polyfelt i in.

– analiza głównych własności powierzchni topologicznych: charakterystyka Eulera-Poincarego, orientowalność, granice i genus, co pozwoli na klasyfikację tych powierzchni,

– wizualizacja powierzchni w czasie rzeczywistym, przy użyciu programu komputerowego Mathematica,

– zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości do poznawania i przekształcania powierzchni,

– tworzenie dużych powierzchni ze zdjęć różnych powierzchni wymodelowanych w ramach projektu,

– eksperymenty twórczo-artystyczne z zaprojektowanymi powierzchniami.