Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

W naszym Zespole pracują zarówno doświadczeni nauczyciele różnych przedmiotów i pedagodzy specjalizujący się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również nauczyciele stawiający pierwsze kropki w zawodzie. Mamy w swoim gronie m.in. pedagogów, w tym specjalnych, psychologa, oligofrenopedagogów, tyflopedagoga, surdopedagoga, nauczycieli wykwalifikowanych w zakresie terapii pedagogicznej. Jesteśmy pozytywnie nastawieni na pracę z dziećmi, na współpracę z rodzicami i całym środowiskiem, które może nas inspirować.

Nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy

Nazwisko i Imię Kwalifikacje
Bartlik Aleksander edukacja dla bezpieczeństwa
Bielecka Julia język polski
Bieniek Jolanta  wicedyrektor, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, informatyka, biblioteka, technika, oligofrenopedagogika
Bogdał Barbara logopedia, pedagog
Buchalik-Mocha Bogusława  pedagog, nauczyciel wspomagający, biblioteka
Cieśla Aleksandra   język niemiecki, język mniejszości narodowej 
Derbot-Gadzik Katarzyna historia, wychowanie do życia w rodzinie
Duda Miranda biologia, przyroda, chemia
Ende Julia edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Fiedel Krystyna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Grzegorzek Aleksandra język angielski, język niemiecki, oligofrenopedagog
Grysko Agnieszka  pedagogika przedszkolna, logopedia z glottodydaktyką
Gucwa Agnieszka matematyka, informatyka, technika
Hoffman Magdalena religia
Hoinkis Monika język angielski
Hołyńska Magdalena edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający
Hop Martyna  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Jakiesz-Błasiak Anna muzyka
Jasiński Dariusz wychowanie fizyczne
Jopek Krystyna matematyka, fizyka
Kasza Beata edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia
Kochmańska Julia język niemiecki, oligofrenopedagogika, język mniejszości narodowej
Kocoń Izabela edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, preorientacja zawodowa
Korepta Agata język angielski
Kostelecka Katarzyna wicedyrektor, język niemiecki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Koszela Izabela edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język polski
Kot Sabina wychowanie fizyczne
Kozobucka Elżbieta edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język polski
Kozub Monika edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kozubek Justyna język angielski, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kuberek Klaudia pedagog specjalny, informatyka, technika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kurowska Bogusława język polski, historia
Kuś Anna matematyka, informatyka, biblioteka
Makowska Grażyna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
Marchewka Maria nauczyciel wspomagający
Marks Agata język angielski, język włoski
Marszałek Dawid  psycholog
Mleczko Karolina  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
ks. Młotek Michał religia
Morga Grażyna geografia, matematyka
Nawrath Beata dyrektor, język polski, biblioteka
Nieciecka-Dul Natalia edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Oleszowska Katarzyna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Olszówka Justyna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika, zajęcia komputerowe
Owsiak-Lulek Wiktoria edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Palenga Aleksandra  język polski, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pawliczek Barbara edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia
Placek Anna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia
Polewik Joanna plastyka, technika, informatyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Rusin Barbara religia, wychowanie do życia w rodzinie
Sadkowska Martyna wychowanie fizyczne
Sifczyk Anna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Stępień Agata nauczyciel wspomagający
Stradowska Beata język polski, socjoterapia, reżyseria teatru dzieci i młodzieży
Suchecka Agnieszka  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji
Szczerba Joanna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Szombierska Joanna  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Śliwińska Elżbieta chemia
Śliwka Aneta edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Świerdza Wioletta historia, WOS, biblioteka
Ulfik Martyna 
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Walkowiak Iwona  pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna, biblioteka
Wilczek Karolina edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wrońska-Labus Justyna  historia, WOS
Wyka Beata  edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Zborowska Katarzyna wychowanie fizyczne, biologia
Zdanowicz Anna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język niemiecki, terapia pedagogiczna, edukacja artystyczna, język mniejszości narodowej
Zgraja Anna  filozofia z przygotowaniem pedagogicznym