Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
ul. Leopolda Miki 37
44-144 Żernica
tel. sekretariat (Miki 37): 32 3327169

kom. – rozmowy wychodzące: 512792225
kom. – rozmowy wychodzące: 512309700

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
ul. Górnicza 2M
44-144 Żernica

tel. sekretariat (Miki 37): 32 3327169
tel. oddziały przy Górniczej 2M: 506860588

e-mail:  zspzernica@pilchowice.pl

Dyrektor

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żernicy
Beata Nawrath
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy
Katarzyna Kostelecka