2016-2017

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Nasze gimnazjum przystąpiło do projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach „Kręcimy, ale filmy!”. Projekt przygotowano w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Regionalnego Konkursu Grantowego – Równać Szanse 2016.

Tematem przewodnim projektu „Kręcimy, ale filmy!” była promocja historii Gminy Pilchowice przy wykorzystaniu sztuki filmowej. Uczestnikami byli gimnazjaliści z Gimnazjum w Pilchowicach i Żernicy.

Podczas projektu młodzież w grupach sfilmowała 8 odcinków serii „TAKA HISTORIA”, która tworzona była w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach. Każdy odcinek był spotkaniem z miejscowymi regionalistami, którzy zaprezentowali zapomnianą historię. Nagrane filmy umieszczane były w Internecie (kanał youtube GOK Pilchowice) i na stronie internetowej Urzędu Gminy i GOK-u. Proces tworzenia przez młodzież odcinków był poprzedzony warsztatami z profesjonalistami (np. dźwiękowiec, kamerzysta, dziennikarz). Projekt został zrealizowany 31 sierpnia 2017 roku. Podsumowanie projektu odbyło się podczas Letniego Kina Plenerowego „Pod Gwiazdami”.

Celem projektu było poznanie przez młodzież walorów środowiska lokalnego, zdobycie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów, pracy zespołowej, skutecznego planowania, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości oraz poznanie słabych i mocnych stron poprzez wspólne działania projektowe młodzieży, skupione wokół tematyki filmowej i historycznej.

Dyrekcja


Od października tego roku w naszej szkole funkcjonował Klub Odkrywców Języka Niemieckiego w ramach kampanii „Bilingua – łatwiej z niemieckim!”. Zajęcia klubu organizowane były dla uczniów III i VI szkoły podstawowej przez p. Julię Kochmańską i p. Annę Kufel. Klub Odkrywców Niemieckiego działał w ramach porozumienia zawartego pomiędzy naszą szkołą a Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.  W ramach tych zajęć zostały realizowane ciekawe projekty oraz poprzez gry i zabawy uczniowie poznali Niemcy i język niemiecki.

Język niemiecki jest jednym z podstawowych języków europejskich – odgrywa on istotne znaczenie zarówno w dziedzinie kultury, jak również w szeroko pojętym życiu gospodarczym. Znajomość języka niemieckiego stanowi doskonały atut każdego młodego człowieka, który podczas poszukiwania pracy może przesądzić o jego sukcesie zawodowym. Szczególne znaczenie ma to na Górnym Śląsku – regionie, który swoje korzenie ma zarówno w języku polskim, czeskim, jak i niemieckim.

 Mając na uwadze wszystkie argumenty przemawiające za dwujęzycznością, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce od 2010 r. realizują kampanię na rzecz dwujęzyczności polsko-niemieckiej. Kampania do 2013 r. realizowana była pod hasłem „Dwa to więcej niż jeden”, od 2014 r. jej motto przewodnie brzmi „Bilingua – łatwiej z niemieckim”. Kampania skierowana do środowiska mniejszości niemieckiej, do rodziców (osób decyzyjnych w zakresie edukacji „mniejszościowej” dzieci i młodzieży) ma na celu promowanie języka niemieckiego i tym samym szerzenie idei dwujęzyczności polsko-niemieckiej.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku na temat korzyści płynących z dwujęzyczności: https://www.youtube.com/watch?v=0XN2gbmIEC4

Anna Kufel, Julia Kochmańska


W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy kontynuował innowację pedagogiczną „Mistrzowie Kodowania”.

Był to projekt edukacyjny, który miał na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach.

W naszej placówce program realizowała pani Anna Kuś z grupą uczniów klas piątych szkoły podstawowej.

W ramach zajęć uczniowie poznali język programowania Scratch. Rozwijali przy tym logiczne i kreatywne myślenie oraz uczyli się twórczo rozwiązywać problemy.

Prace uczniów można obejrzeć tutaj.

 

 Anna Kuś 


Projekt E-Twinning „Winter Wonderland” realizował nauczycieli ZSP Żernica- Anna Bochenek i Aneta Śliwka wraz z uczniami klasy 2c oraz uczennicami z klas 5a i 6a (kółko j.angielskiego/ kółko E- Twinning). Projekt powstał z pomysłu uczniowskiego i łączy w sobie jednocześnie naukę języka obcego i pasję tworzenia. W ramach projektu przygotowywaliśmy wraz z naszymi rówieśnikami z innych krajów różnorakie świąteczne prace i zadania do wykonania – w tym ogromną świąteczno-zimową krzyżówkę, którą nasi uczniowie mogli rozwiązywać już od początku grudnia; zadania plastyczne dla klasy 2c, szablony dla wszystkich uczniów do wykonania w okresie świątecznym, angielskie listy do Mikołaja oraz skecz świąteczny. Uczestnicy kółka E-Twinning pracowali już od października, aby wszystko było gotowe na czas! 

Anna Bochenek


W roku szkolnym 2016/2017 listopada klasa II gimnazjum zainicjowała projekt, w ramach którego utrzymywała kontakt z jedną z klas z Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie.

Początkowo uczniowie pisali maile do młodszych kolegów z Knurowa, opisywali swoje wyjazdy i przesyłali zdjęcia.

W grudniu kilkoro gimnazjalistów odwiedziło młodszych kolegów w ich szkole. Na samym początku z odrobiną tremy, przywitali się i wręczyli kartki wykonane przez całą klasę.

Starsi i młodsi uczniowie grali w memo i domino, zjedli wspólnie przygotowany poczęstunek, a na koniec razem rysowali kartki świąteczne.

Wiosną dzieci z ZSS przyjechały w odwiedziny do naszej szkoły. Gimnazjaliści zorganizowali dla dzieci różne gry i zabawy na placu zabaw. Wszyscy razem bardzo dobrze się bawili.

Klasa II gimnazjum

Paulina Wiatrowska

Judyta Janic