Dla rodziców

DLA RODZICÓW – WARTO PRZECZYTAĆ!

Wpływ ekranów na rozwój dzieci

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Poradniki o bezpieczeństwie w Internecie:

„Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie!”

„Bezpieczeństwo dzieci online”

„Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”

 

„Dopalacze kradną życie – odsłona piekła” to projekt w ramach którego powstała książka, sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Miasta Częstochowy. 

Poradnik dla rodziców dzieci 6 i 7-letnich  Ministerstwo Edukacji Narodowej 2016 „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego” 

Kilka refleksji po spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską (27.10.2015) 

PROFILAKTYKA PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE – wyniki badań ankietowych skierowanych do uczniów i rodziców

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ poradnik dla rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2011

SZUKAJ POROZUMIENIA ZE SWOIM DZIECKIEM. BLIŻEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW poradnik dla rodziców Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

O LEKACH, MARIHUANIE, DOPALACZACH bez histerii poradnik dla rodziców Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC Kompendium wiedzy dla Rodziców ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE RODZAJE ORAZ SKALA ZJAWISKA SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE I SKUTKI Kompendium wiedzy dla Rodziców ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

DZIECKO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM Mirosław Kaczmarek Ośrodek Rozwoju Edukacji