Darmowe podręczniki

W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzymują darmowe podręczniki.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 1. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na okres danego roku szkolnego. 
 2. Uczniowie otrzymują wypożyczony komplet podręczników i materiałów edukacyjnych, a numery inwentarzowe zapisane są na karcie ucznia. Rodzice na pierwszym zebraniu potwierdzają podpisem na oświadczeniu ich odbiór
  oraz zapoznanie się z regulaminem.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne szanujemy, oprawiamy, nie piszemy w nich. Dbamy, aby nie uległy zniszczeniu czy zagubieniu, gdyż mają służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów. 
 4. Pod koniec roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza, oddajemy do biblioteki wypożyczone komplety podręczników
  i materiałów edukacyjnych według harmonogramu zwrotów.
 5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, oddaje do biblioteki wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne. 
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych. Rodzice odkupują podręczniki indywidualnie.
 7. W związku ze stanem epidemii COVID-19 książki zwracane do biblioteki podlegają kwarantannie wynoszącej 3 dni. Zwracający odczytuje numer inwentarzowy książki znajdujący się pod pieczątką biblioteki i odkłada
  do pudełka przeznaczonego na kwarantannę.