Darmowe podręczniki

Regulamin wypożyczania podręczników w roku szkolnym 2023/2024

  1. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe na okres danego roku szkolnego. Ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.
  2. Uczniowie otrzymują wypożyczony komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, a numery inwentarzowe zapisywane są na koncie ucznia. Rodzice/opiekunowie prawni na zebraniu potwierdzają podpisem na oświadczeniu ich odbiór oraz zapoznanie się z regulaminem wypożyczenia.
  3. Podręczniki i materiały edukacyjne szanujemy, oprawiamy, nie piszemy w nich. Dbamy, aby nie uległy uszkodzeniu, zniszczeniu, zalaniu czy zagubieniu, gdyż mają służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów. 
  4. Pod koniec roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza, oddajemy do biblioteki wypożyczone komplety podręczników i materiałów edukacyjnych według harmonogramu zwrotów. Pojedyncze egzemplarze nie będą przyjmowane.
  5. Oddawane podręczniki nie mogą być uszkodzone, popisane, poplamione, zalane lub zniszczone w inny sposób utrudniający dalsze użytkowanie.
  6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika w trakcie roku szkolnego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
  7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę lub ma być nieobecny przed zakończeniem roku szkolnego – oddaje do biblioteki wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne. 
  8. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych. Rodzice/opiekunowie prawni odkupują podręczniki indywidualnie, zwracając uwagę na aktualną edycję wypożyczonego wydania podręcznika. Stare, używane podręczniki (z poprzednich edycji – wycofanych z użytkowania) nie będą przyjmowane.