2017-2018

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Projekt miniogrodów i miniarboretów

Zrealizowano projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego celem jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów zmierzających do zakładnika miniogrodów i miniarboretów przy placówkach prowadzących edukację ekologiczną.

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano na terenie atrium szkolnego, czyli ogrodu wewnętrznego, oraz na terenie wokół szkoły nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych.  Rośliny pozyskaliśmy w ubiegłym roku jako jedyna szkoła w Gminie Pilchowice z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nasz program edukacji przyrodniczo-ekologicznej „Let’s go greener!” dotyczył ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. W żmudnych wielomiesięcznych pracach uczestniczyli uczniowie z nauczycielami i pracownicy szkoły, a wspomogli nas także firma PPK w Pilchowicach oraz zaprzyjaźnieni mieszkańcy Żernicy.


Projekt „Grecja – od mitów do współczesności”

Zrealizowano wyjazd edukacyjny „Grecja – od mitów do współczesnościˮ, którego integralną częścią był projekt „Our Town during World War IIˮ („Nasze miasto podczas II wojny światowejˮ) – październik 2017 r.                                 

Punktem wyjścia przedsięwzięcia  był projekt realizowany przez nauczycielkę języka angielskiego Agnieszkę Barańską w ramach międzynarodowego programu eTwinning wespół z Liceum w Atalanti (Grecja). Za całość organizacyjną wyjazdu „była odpowiedzialna nauczycielka matematyki i geografii Grażyna Morga.

W pierwszej części wyjazdu nasi uczniowie spotkali się ze swoimi greckimi rówieśnikami. Zaprezentowano wtedy filmy dokumentalne na temat przebiegu drugiej wojny światowej w okolicach Gliwic i Atalanti. Greccy licealiści, ich rodzice i nauczyciele zorganizowali przyjęcie, podczas którego można było skosztować specjałów greckiej kuchni. Uczestnicy projektu odbyli wspólną wycieczkę po okolicach miasteczka. Była to okazja do wymiany spostrzeżeń i rozwijania umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Greccy gospodarze otrzymali prezenty ufundowane przez Gminę Pilchowice.

W dalszej części wyjazdu uczniowie poznali geografię, historię i wybitne zabytki architektury kolebki europejskiej kultury i demokracji – czyli południowej Grecji. Większość ze zwiedzanych zabytków wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.


Rządowy program „Bezpieczna +” realizowany przez Urząd Gminy w Pilchowicach

W naszej szkole odbyły się spotkania zaplanowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” realizowanego przez Urząd Gminy w Pilchowicach. Program miał m.in. na celu wspomaganie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Uczniowie spotkali się ze sportowcami (żużlowcami, szermierzami), wzięli udział w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych, w pokazie samoobrony, wysłuchali wykładu przedstawicieli Policji na temat cyberprzestępczości, spotkali się z Policją (z udziałem „SZNUPKA”) oraz ze Strażą Pożarną.


Szkoła została placówką partnerską Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła została placówką partnerską Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W związku z tym praktyki u nas odbywały studentki pedagogiki ze specjalności „edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”. Praktykantki obserwowały i prowadziły zajęcia w klasach I-III. Studentki zwiedziły klasy szkolne, salę gimnastyczną, bibliotekę, salę doświadczania świata. Wyposażenie placówki zrobiło na nich duże wrażenie, podobnie jak warsztat metodyczny i profesjonalizm nauczycieli, pod okiem których miały okazję pracować. W ramach wizyt praktykantki obserwowały m.in. fragment zajęć świetlicowych poświęconych nauce języka migowego, a także brały udział w zajęciach z dogoterapii.