2018-2019

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Projekty eTwinningowe

Jak co roku w naszej szkole prowadzone były projekty eTwinningowe, które miały na celu poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów poprzez współpracę z innymi szkołami za pomocą mediów elektronicznych.

Stand up Against Bullying! (A. Barańska, A. Bochenek) – rozpoczęty dla klas 8SP.

We Are Different, but the Same! (A. Barańska, A. Bochenek) – projekt coroczny.

IN THE MOOD OF CHRISTMAS (A. Bochenek) – zakończenie w lutym 2019 r.

„Władcy Polski” (J. Bieniek) – odznaka jakości z dnia 21.12.2018 r.

„Tydzień dla Niepodległej” (J. Bieniek) – odznaka jakości z dnia 31.12.2018 r.
„eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę” (źródło: https://etwinning.pl/czym-jest-etwinning).


Projekt pt. „Pafnuki uczą, jak oszczędzać energię”

Program aktywnej edukacji ekologicznej dla dzieci klas I uczących się w szkołach na terenie województwa śląskiego.Celem projektu było kształtowanie wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym (I klasa) uczących się w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, aktywnych, proekologicznych postaw związanych m.in. z prawidłowym wykorzystywaniem energii elektrycznej. Organizatorem projektu byli m.in. Bajkopisarze.pl, Kawdrat Multimedia – dostarczyli do szkoły książeczki o tematyce ekologicznej, które stały się inspiracją do zajęć proekologicznych i stworzenia przez uczniów prac o tej tematyce.

W konkursie Pafnuki 2019, przeznaczonym dla pierwszych klas szkół podstawowych województwa śląskiego (org. m.in.  Bajkopisarze.pl, Kawdrat Multimedia), wzięły udział wszystkie klasy pierwsze zgłoszone przez dyrektor szkoły Beatę Nawrath. Wyróżnienie indywidualne za swoją pracę otrzymał uczeń klasy 1a Jeremiasz Dylich.


Projekt „Mediacje rówieśnicze”

Projekt „Mediacje rówieśnicze” realizowany był przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. W ramach projektu w naszej placówce utworzony został Szkolny Ośrodek Mediacji,  którym przewodniczyła p. Kornelia Twardawa. Celami projektu było:

  1. Umożliwienie uczniom prowadzenia mediacji rówieśniczych w warunkach odpowiadających obowiązującym standardom i zasadom postępowania mediacyjnego.
  2. Kształcenie uczniów w zakresie polubownego rozwiązywania sporów przez przeprowadzenie podczas lekcji wychowawczych pogadanek tematycznych.