Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
 
23 – 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna
16 – 29 stycznia 2023 r. – ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 
23-25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
 
23 czerwca 2023 r. – zakończenie roku szkolnego
 
Harmonogram spotkań z rodzicami
Konsultacje indywidualne dla rodziców (proponujemy umówić się z nauczycielami przez UONET+):
23.11.2022
22.03.2023
 
Zebrania:
30.08.2022 – klasy I (godz. 17.30)
5.09.2022 – klasy II – IV (godz. 17.00 – klasy II i III, godz. 17.30 – klasy IV)
7.09.2022 – klasy V – VIII (godz. 17.00 – klasy V i VI, godz. 17.30 – klasy VII i VIII)
07.12.2022
16.05.2023 / 17.05.2023
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31.10.2022
22.12.2022 – koncert „Złota Bombka”
2.05.2023
23 – 25.05.2023 – dni egzaminów
9.06.2023
19.06.2023