2015-2016

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Projekt „Sierpiński Carpet Projectˮ

W roku szkolnym 2015/ 2016 Zespół Szkolno – Przedszkolny przystąpił do międzynarodowego projektu matematycznego „Sierpiński Carpet Projectˮ, którego pomysłodawcą był profesor matematyki na Uniwersytecie w Almerii (Hiszpania) Jose Luis Rodriguez Blancas oraz nauczyciel matematyki w szkole średniej David Crespo Casteliero. W projekcie uczestniczyło 33 tysiące osób z 40 państw z całego świata. Jego głównym celem było skonstruowanie Dywanu Sierpińskiego – fraktala, stworzonego przez wybitnego polskiego matematyka. Nasza część nosiła numer 331 i składała się z 4096 kolorowych kwadratów i została ułożona przez 64 uczniów gimnazjum. Stworzony przez nas element został przekazany na Uniwersytet w Almerii.

13 maja 2016 grupa uczniów wzięła udział w finale projektu, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób z całego świata. Uczestnicy ułożyli największy dywan na świecie o zerowej powierzchni i boku prawie 45 metrów.

W ramach projektu uczniowie gimnazjum wzięli udział w wykładach na temat fraktali, prowadzonych przez ambasadora polskiej edycji pana dr hab. inż. Andrzeja Katunina na Politechnice Śląskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, a także w finale polskiej edycji projektu.


  Program „Książki naszych marzeń”

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy przystąpił do programu „Książki naszych marzeń”, którego celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży.

Książki zostały wybrane przez uczniów, jako tytuły, którymi autentycznie byli zainteresowani. 

Nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele bibliotekarze zwrócili się do wszystkich uczniów naszej szkoły (obecnych i byłych) o aktywne wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu. Uczniowie klas starszych polecali książki młodszym, i tak: absolwenci szkoły – gimnazjalistom; gimnazjaliści  – uczniom klas IV–VI szkoły podstawowej; uczniowie klas IV–VI  – uczniom klas I–III.

11 grudnia 2015 r. biblioteka szkolna otrzymała 180 książek o łącznej wartości 2700 zł, zakupionych w ramach programu. 


Projekt E-Twinning MY EVERYDAY LIFE dla uczniów klas I-VI SP oraz uczniów gimnazjum

Projekt obejmował współpracę uczniów naszej szkoły z rówieśnikami w Słowenii, Turcji, Armenii i Ukrainie. Tematem projektu było nasze życie codzienne – do opisywania wykorzystywaliśmy wszystkie możliwe i dostępne środki – zdjęcia, prezentacje, nagrania, filmy. Dzięki pomysłowi uczennic klasy II gimnazjum wyrażaliśmy siebie również poprzez pisanie opowiadań oraz krótkich historii, a uczniowie klas I-III SP – poprzez rysowanie komiksów.


Akcja edukacyjna

„Rozwój ma wiele twarzy”

Centrum Edukacji Obywatelskiej

– Uczniowie kl. III gimnazjum ZSP w Żernicy włączyli się do akcji społecznej pod hasłem: „Rozwój ma wiele twarzy”, zainicjowanej przez CEO. W ramach projektu, w siedmiu grupach, prowadzili kampanie społeczne, wpisujące się w różnorako rozumianą edukację. Przedsięwzięcie kierowane było do rówieśników oraz społeczności Żernicy i okolic.

– Finałem działań młodzieży była publiczna projekcja reklam o charakterze dydaktycznym oraz zamieszczenie ich na popularnych portalach internetowych. Dodatkowo, wszystkie powstałe spoty wzięły udział w konkursie organizowanym przez CEO.

– Prace prowadzone były w ramach zajęć artystycznych pod kierunkiem Pauliny Wiatrowskiej, w porozumieniu z Dyrektor Beatą Nawrath i Judytą Janic.

– Wiele działań, jak gromadzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej, montaż materiału, akcja informacyjna, odbywała się poza murami szkoły i wymagała od uczniów kreatywności oraz dodatkowego zaangażowania.

 

1.Sandra Balon, Paulina Grajper, Agata Kolka

 „Jeśli chcemy mądrzy być, dziś zacznijmy zdrowo żyć” (plakat i ulotka)

2.Kamila Botor, Wioletta Galeska, Maria Poździał

„Nie wyrzucajcie, lepiej oddajcie” (plakat i ulotka)

3.Kamil Brachaczek, Mateusz Gralewski, Michał Kafanke

„Nie niszcz mienia, bo zdenerwuje się Ziemia” (plakat i ulotka)

4.Oliwia Bajer, Patryk Dąb, Gloria Kłos

„Nie marnuj żywności, dla dobra ludzkości” (plakat i ulotka)

5.Wiktoria Sekuła, Dominika Steuer, Justyna Zygmunczyk

„Zdrowe odżywianie na zawołanie” (plakat i ulotka)

6.Katarzyna Gillner, Laura Goretzki, Magdalena Jarmołowicz

„Odżywiaj się zdrowo i kolorowo” (ulotka)

7.Szymon Kaufmann, Natalia Kłyk, Edyta Lorek

„Szanuj mienie społeczne, bo to naprawdę konieczne” (ulotka)


Program „Mistrzowie Kodowania”

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy przystąpił do programu „Mistrzowie Kodowania”. Był to projekt edukacyjny, który miał na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach.

W naszej placówce program realizowały dwie nauczycielki w dwóch grupach wiekowych: Jolanta Bieniek z grupą uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz Anna Kuś z grupą uczniów klas piątych szkoły podstawowej. W ramach zajęć uczniowie  poznali język programowania Scratch. Rozwijali przy tym logiczne i kreatywne myślenie oraz uczyli się twórczo rozwiązywać problemy.

Projekt został zgłoszony jako innowacja pedagogiczna i wpisany do wykazu prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Prace uczniów klas piątych


Projekt „Akademia Bezpiecznego Ucznia w Gminie Pilchowice”

W szkole realizowano zadania związane z projektem gminnym „Akademia Bezpiecznego Ucznia w Gminie Pilchowice”. Jego celem było zwrócenie uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa oraz właściwego zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży.

W ramach projektu szkoła otrzymała 3 listopada b.r. sprzęt sportowy (zadanie: „Szkoła siatkówki”), w czerwcu b.r. sprzęt do gier i zabaw do wykorzystania podczas przerw międzylekcyjnych. Urząd Gminy przygotował też poczęstunek dla uczniów w czasie ostatniego festynu szkolnego.

4 listopada b.r. kilka klas uczestniczyło w spotkaniu z ratownikami GOPR-u w Szczyrku, a 18 listopada b.r. odbyły się dla uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum spotkania przypominające zasady udzielania I pomocy przedmedycznej.

Oferta projektu była kierowana też do rodziców. 21 października b.r. dla rodziców młodszych uczniów odbyły się warsztaty „Jak bawić się i rozmawiać z dzieckiem”, 18 listopada b.r.- szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

W listopadzie odbyły się także konkursy gminne adresowane do uczniów: „Mam talent” (konkurs artystyczny) oraz „Szkoła siatkówki” (zawody sportowe).


Projekt „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 01.07.2014–30.10.2015

Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.
Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.

Projekt zakładał m.in. zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (w formie użyczenia) oraz dostarczenie Internetu wraz z urządzeniami sieciowymi do transmisji danych (w formie użyczenia) dla 35 gospodarstw domowych (beneficjenci ostateczni), 8 jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice, w tym dla szkół.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy otrzymał 9 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz oprogramowaniem (do sali komputerowej), 1 laptop i 3 drukarki, dodatkowy dostęp do Internetu.


Projekt „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz  krajowych jest realizowany w ramach porozumienia szkoły z Ministerstwem Sprawiedliwości. Przedmiotem porozumienia była zorganizowanie w gimnazjum warsztatów dla uczniów, które miały na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w szczególności z:

– organizacją i zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,

– prawami i obowiązkami wynikającymi z bycia świadkiem i/lub ofiarą.

W projekcie brało udział ok. 200 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Warsztaty odbywały się w I półroczu roku szkolnego 2015/2016. 

Gimnazjum w Żernicy uczestniczyło w projekcie  „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach projektu Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało poradnik „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży.  Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez internet, pierwsza praca… Czy wiedza o tym, jakie i komu przysługują prawa, jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?

 Zachęcamy do lektury.