Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

– Magdalena Woźniak – przewodnicząca

– Katarzyna Kocela-Bardeli – zastępca przewodniczącej

– Magdalena Konieczny – skarbnik

– Wojciech Rak – sekretarz

Imprezy finansowane i organizowane przez Radę Rodziców:

Mikołajki dla uczniów, zabawa karnawałowa dla uczniów, festyn szkolny

Wydatki z funduszu Rady Rodziców przy ZSP w Żernicy w roku szkolnym 2021/2022:

– zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego,

– zakup pamiątkowych książek dla uczniów,

– zakup nagród w konkursach przedmiotowych,

– słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka,

– nasadzenie klonów w przestrzeni szkolnej.

Szczegółowe rozliczenie finansów funduszu Rady Rodziców zostało przedstawione na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców ZSP w Żernicy:

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
38 8460 0008 2003 0012 0434 0001