Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

– Magdalena Woźniak – przewodnicząca

– Katarzyna Kocela-Bardeli – zastępca przewodniczącej

– Magdalena Konieczny – skarbnik

– Wojciech Rak – sekretarz

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców ZSP w Żernicy:

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
38 8460 0008 2003 0012 0434 0001