Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

– Magdalena Woźniak – przewodnicząca

– Michał Homotiuk – zastępca przewodniczącej

– Magdalena Konieczny – skarbnik

– Karolina Jendryczko – skarbnik

– Wojciech Rak – sekretarz

Imprezy finansowane i organizowane przez Radę Rodziców:

– Mikołajki dla uczniów
– Kiermasz Bożonarodzeniowy
– Zabawa karnawałowa dla uczniów
– Charytatywny bal karnawałowy dla rodziców i nauczycieli
– Kiermasz Wielkanocny – Festyn Szkolny

Wydatki z funduszu Rady Rodziców przy ZSP w Żernicy w roku szkolnym 2020/2021:

– zakup książek – pamiątek zdalnego nauczania dla wszystkich uczniów,

– zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego,

– zakup nagród w konkursach przedmiotowych,

– słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka,

– zakup książek do biblioteki,

– oprawa pamiątkowej księgi i kroniki szkolnej,

– zakup gabloty na sztandar szkolny,

– zakup gitary.

Szczegółowe rozliczenie finansów funduszu Rady Rodziców zostanie przedstawione na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców ZSP w Żernicy:

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
38 8460 0008 2003 0012 0434 0001