Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

– Tomasz Mateja – przewodniczący

– Katarzyna Kocela-Bardeli – zastępca przewodniczącego

– Magdalena Konieczny – skarbnik

– Monika Posiadała – sekretarz

– Karolina Jendryczko – przedstawiciel przedszkola

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców ZSP w Żernicy:

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
38 8460 0008 2003 0012 0434 0001