Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 2. W bibliotece zachowujemy ciszę i nie spożywamy posiłków.
 3. Zgromadzone zbiory możemy:
 • wypożyczać do domu na okres 1 miesiąca,
 • czytać lub przeglądać na miejscu.
 1. Zbiory wypożyczamy osobiście.
 2. Na koncie możemy mieć wypożyczone maksymalnie 4 pozycje książkowe.
 3. Książki oddajemy niezwłocznie po przeczytaniu lub omówieniu lektury.
 4. Książki szanujemy, chronimy przed zniszczeniem i zagubieniem.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, odkupujemy taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela.
 6. Kończąc naukę lub pracę w naszej szkole zwracamy do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.