Nasza szkoła

Zapraszamy do naszego Zespołu

Nasz Zespół to drugi dom dla ponad 500 uczniów i dzieci przedszkolnych, z którymi pracują wykwalifikowani nauczyciele. Jesteśmy dumni, że przedszkole i szkoła mieszczą się na terenie tak barwnym kulturalnie, z którego na co dzień można czerpać inspirację do pracy z dziećmi.

Celem naszej szkoły jest uczyć w przyjaznej atmosferze, rozwijać zainteresowania uczniów, ale przede wszystkim nauczyć wychowanków wykorzystywania wiedzy w praktyce, co owocuje sukcesami w dalszej edukacji.

Dyrektor ZSP w Żernicy: Beata Nawrath

W naszym Zespole pracują zarówno doświadczeni nauczyciele różnych przedmiotów i pedagodzy specjalizujący się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również nauczyciele stawiający pierwsze kropki w zawodzie. Mamy w swoim gronie m.in. pedagogów, w tym specjalnych, psychologa, oligofrenopedagogów, tyflopedagoga, surdopedagoga, nauczycieli wykwalifikowanych w zakresie terapii pedagogicznej. Jesteśmy pozytywnie nastawieni na pracę z dziećmi, na współpracę z rodzicami i całym środowiskiem, które może nas inspirować.

Doświadczeni nauczyciele

Odkryj naszą szkołę

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy wchodzą przedszkole i szkoła podstawowa. W rezultacie dzieci mają możliwość nauki w tej samej placówce od 3. do 15. roku życia. Panuje u nas przyjazna atmosfera. W naszej szkole nie ma anonimowości, uczniowie znają wszystkich nauczycieli, nauczyciele wszystkich wychowanków.