Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Zajęcia dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej odbywają się na parterze, skąd dzieci mają blisko do stołówki, szatni i świetlicy. Uczniowie uczą się w salach, w których oprócz  pomocy dydaktycznych mają miejsce na swoje rzeczy. W ten sposób wyeliminowano konieczność dźwigania ciężkiego plecaka. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zajęcia w sali doświadczania świata, sali korekcyjno-logopedycznej i salkach zajęć indywidualnych (oddanych do użytku w 2016 r. i 2018 r.). Klasy IV–VIII szkoły podstawowej mają do swojej dyspozycji sale przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, salę gimnastyczną, wielofunkcyjne boisko oraz szatnie z osobistymi szafkami. Na drugim piętrze znajduje się biblioteka szkolna.

Oprócz zajęć lekcyjnych szkoła oferuje szeroką gamę kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych, na których uczniowie poszerzają wiedzę i rozwijają swoje pasje, a także uzupełniają brakujące wiadomości. 

W szkole odbywają się także zajęcia SKS z gier zespołowych, tenisa stołowego i piłki nożnej (LKS), a także płatne świadczone przez firmy zewnętrzne, np. zajęcia języka angielskiego, akrobatyki, szachowe.