Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Przemysław Pach – przewodniczący

Mateusz Cupok – zastępca

członkowie – w tym głosy doradcze:
Dominik Szewczyk
Patrycja Pach
Zofia Szymańska
Agata Tomica

p. Miranda Duda oraz p. Sabina Kot – opiekunki Samorządu Uczniowskiego