Autobus

Przystanki i godziny odjazdu autobusu szkolnego. 

Rozkład jazdy ważny od 22 września 2021 r.

Nazwa przystanku Godzina odjazdu Uwagi

Dojazd do szkoły

Nieborowice – Mysia Góra 722  
Kuźnia Nieborowska  – Łuże I 725  
Kuźnia Nieborowska – Łuże II 726  
Kuźnia Nieborowska – ul.Knurowska /przystanek/ 731  
Kuźnia Nieborowska – ul.Krywałdzka  /obok nr 8/    734  
Nieborowice – ul.Główna /sklep/ 735  
Nieborowice – ul.Główna /przedszkole/ 736  
Nieborowice – ul.Główna /krzyż/ 737  
Żernica – szkoła 741  

Powrót ze szkoły

I kurs
Żernica – szkoła 1350  
Nieborowice – Mysia Góra 1355  
Kuźnia Nieborowska – Łuże I 1358  
Kuźnia Nieborowska – Łuże II 1359  
Kuźnia Nieborowska – ul.Knurowska /przystanek/   1404  
Nieborowice – ul.Krywałdzka /obok nr 8/ 1407  
Nieborowice – ul.Główna /sklep/ 1408  
Nieborowice – ul.Główna /przedszkole/ 1409  
Nieborowice – ul.Główna/krzyż/ 1410  
II kurs
Żernica – szkoła 1540* *środa 1620
Nieborowice – ul.Główna/krzyż/ 1543 1623
Nieborowice – ul.Główna/przedszkole/ 1545 1625
Nieborowice – ul.Główna /sklep/ 1546 1626
Nieborowie – ul.Krywałdzka /obok nr 8/  1548 1628
Kuźnia Nieborowska – ul.Knurowska /przystanek/ 1555 1635
Kuźnia Nieborowska – Łuże II 1600 1640
Kuźnia Nieborowska – Łuże I 1601 1641
Nieborowie – Mysia Góra 1604 1644

UWAGA
*W środy II kurs powrotny autobusu będzie tylko o godzinie 16.20