Projekty

„Nature doesn’t produce wasteˮ

Szkoła przystąpiła do międzynarodowego  projektu: „Nature doesn’t produce wasteˮ na platformie e-Twinning i Facebook’u. Koordynatorem jest nauczycielka matematyki i geografii Grażyna Morga wespół z panią Mirandą Dudą – nauczycielką biologii.

Projekt unijny w naszej szkole – wzmacnianie potencjału edukacyjnego

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole jest realizowany projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt unijny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole będzie realizowany Projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pilotażowy tutoring w naszej szkole

Od marca wprowadzamy pilotażowo tutoring skierowany do grupy naszych zdolnych uczniów. Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy.

Projekty eTwinningowe w naszej szkole

Jak co roku w naszej szkole są prowadzone projekty eTwinningowe, które mają na celu poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów poprzez współpracę z innymi szkołami za pomocą mediów elektronicznych.

Aby dzieci nie zgubiły się w sieci

Drodzy Rodzice,

dzieci w naszej szkole znają różne niebezpieczeństwa, jakie im grożą podczas korzystania z sieci internetowej. Dzieje się tak za sprawą m.in. tego, iż na różnych lekcjach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych staramy się wychodzić naprzeciw zagrożeniom współczesnego świata.