Aktualności

Nasz najstarszy dokument

Przy współudziale Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy udało nam się odnowić najstarszy dokument szkolny, czyli księgę uczniów, której zapisy sięgają roku szkolnego 1906/1907.

Uczniowie szkoły w ówczesnej Deutsch Zernitz byli zapisywani na dany rok szkolny w księdze wg kolejności urodzenia – najstarszy z nich zapisany do żernickiej szkoły urodził się 7 października1899 roku. Ostatni wpisany w księdze uczeń urodził się 4 kwietnia 1940 roku.

Księga jest świadectwem historii tego miejsca i zapisem pojedynczych historii uczniów. Do roku 1936 zapisywano regularnie oceny uczniów. Księga jest też przykładem kunsztu kaligraficznego osób, które ją mozolnie wypełniały.

Dziękuję Radzie Rodziców naszego Zespołu za przychylność w odnowieniu tej archiwalnej księgi. Traktujemy je jako jedno z ostatnich przedsięwzięć wpisujących się w ubiegłoroczne 30-lecie naszej nowej szkoły.

Beata Nawrath

Dyrektor ZSP w Żernicy