Ogłoszenia

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Podstawowej w Żernicy w roku szkolnym 2021/2022

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej w Żernicy w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 29 marca br. do 13 kwietnia br. (wzór oświadczenia).