Ogłoszenia

Obiady – październik 2020 r.

Opłata za obiady szkolne w październiku 2020 roku wynosi 105,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 października  2020 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła przystąpiła do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, akcji edukacyjnej, która odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października, 10. edycja odbędzie się 2 października. W tym roku zgłosiło się już 1768 szkół!

Projekt unijny

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.