Ogłoszenia

Obiady – listopad 2021 r.

Opłata (pełna)* za obiady szkolne w listopadzie 2021 roku wynosi 95,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 listopada 2021 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły).

Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że jak co roku uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.

Wracamy wszyscy do szkoły

Od poniedziałku 31 maja br. zmienia się organizacja pracy naszej szkoły. Wszyscy uczniowie klas 1-8 uczą się w trybie stacjonarnym. Obowiązują nasze zasady przeciwepidemiczne.