Ogłoszenia

Rekrutacja – przypomnienie

Po ogłoszeniu w dniu 31 marca br. na tablicy ogłoszeń listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Podstawowej w Żernicy należy w dniach od 3 do 14 kwietnia br. złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Charytatywny maraton zumby

Po raz drugi zapraszamy na charytatywny maraton zumby, który odbędzie się 21 kwietnia w Domu Kultury w Żernicy. Tym razem chcemy pomóc Kai Kowol, siostrze naszego ucznia.

Stypendium Wójta Gminy Pilchowice

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że jak co roku uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi czy sportowymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium Wójta.