Ogłoszenia

Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne

W związku z uruchomieniem – po konsultacji z rodzicami – od dnia 25 maja 2020 roku zajęć rewalidacyjnych dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych z możliwością ich korzystania z wypożyczeń bibliotecznych odsyłamy do przygotowanych procedur szkolnych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA powiadamia, że możliwe jest uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 21 r.ż. oraz ich rodzin.