Aktualności

Zapraszamy do klasy pierwszej 2023/2024

Informacje dotyczące przyjmowania dzieci do klas pierwszych znajdują się w zakładce rekrutacja.

Wnioski o przyjęcie kandydatów można składać w terminie od 1 marca 2023 r. od godz. 8:00 do 21 marca 2023 r. do godz. 15:00. Sekretariat szkolny przy ul. Leopolda Miki mieści się na I piętrze (nr 202).

Przypominamy, że do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.