Aktualności

Zwrot wniesionych i niewykorzystanych opłat

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 30 czerwca możecie Państwo wystąpić o zwrot niewykorzystanych w miesiącu czerwcu opłat za wyżywienie dziecka.

Tutaj wniosek do pobrania.

Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, bądź przesłać na adres: intendentzernica@pilchowice.pl; Prosimy pamiętać o terminie.