Projekty

Projekt czytelniczy

Wszystkie klasy drugie naszej szkoły wzięły w tym roku udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

Nasz najstarszy dokument

Przy współudziale Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy udało nam się odnowić najstarszy dokument szkolny, czyli księgę uczniów, której zapisy sięgają roku szkolnego 1906/1907. To jedno z ostatnich przedsięwzięć wpisujących się w ubiegłoroczne 30-lecie naszej nowej szkoły.

„Nature doesn’t produce wasteˮ

Szkoła przystąpiła do międzynarodowego  projektu: „Nature doesn’t produce wasteˮ na platformie e-Twinning i Facebook’u. Koordynatorem jest nauczycielka matematyki i geografii Grażyna Morga wespół z panią Mirandą Dudą – nauczycielką biologii.

Projekt unijny w naszej szkole – wzmacnianie potencjału edukacyjnego

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole jest realizowany projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt unijny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole będzie realizowany Projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pilotażowy tutoring w naszej szkole

Od marca wprowadzamy pilotażowo tutoring skierowany do grupy naszych zdolnych uczniów. Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy.