Projekty

Projekt unijny w naszej szkole – wzmacnianie potencjału edukacyjnego

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole jest realizowany projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt unijny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole będzie realizowany Projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pilotażowy tutoring w naszej szkole

Od marca wprowadzamy pilotażowo tutoring skierowany do grupy naszych zdolnych uczniów. Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy.

Projekty eTwinningowe w naszej szkole

Jak co roku w naszej szkole są prowadzone projekty eTwinningowe, które mają na celu poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów poprzez współpracę z innymi szkołami za pomocą mediów elektronicznych.

Aby dzieci nie zgubiły się w sieci

Drodzy Rodzice,

dzieci w naszej szkole znają różne niebezpieczeństwa, jakie im grożą podczas korzystania z sieci internetowej. Dzieje się tak za sprawą m.in. tego, iż na różnych lekcjach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych staramy się wychodzić naprzeciw zagrożeniom współczesnego świata.

Projekt NEOTRIE SCIENTIX

Szkoła przystąpiła do nowego projektu europejskiego „NEOTRIE SCIENTIX”, którego pomysłodawcą jest profesor José Luis Rodriguez Blancas (Uniwersytet w Almerii – Hiszpania) i jego zespół.