Aktualności

Projekt edukacyjno – badawczy

Nasza szkoła uczestniczy w edukacyjnym, badawczym projekcie koordynowanym przez prof. Jose Luisa Rodrigueza i prof. Isabel Romero z Uniwersytetu w Almerii (Hiszpania). Jego celem jest opracowanie narzędzi służących poprawie matematycznych umiejętności uczniów.
 
Niepowodzenia szkolne są jednym z głównych problemów zarówno hiszpańskiego, jak i polskiego systemu edukacji, a matematyka jest dla uczniów jednym z najtrudniejszych przedmiotów, co znalazło odzwierciedlenie w ostatnich badaniach OECD, w latach 2016 i 2019. W związku z tym, istnieje potrzeba wypracowania nowych, odpowiadających
współczesnym realiom rozwiązań, które zwiększą zainteresowanie uczniów matematyką i poprawią skuteczność nauczania tego przedmiotu. Ważną rolę w tym względzie odegrać może włączenie do zajęć lekcyjnych zdobyczy techniki, które stanowią część środowiska, w którym funkcjonują uczniowie. Szczególne perspektywy wiąże się z rozwojem immersyjnej
rzeczywistości wirtualnej (IVR), rozumianej jako dziedzina naukowo-techniczna, wykorzystująca informatykę i interfejsy behawioralne do symulowania wirtualnego świata obiektów trójwymiarowych, które wchodzą w interakcje ze sobą i z jednym lub większą liczbą użytkowników.
 
Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem programu Neotrie VR, opracowanego przez naukowców z Uniwersytetu w Almerii, w ramach projektu edukacyjnego Scientix z udziałem nauczycieli z różnych krajów europejskich, w tym z naszej szkoły. Opracowane i wdrożone zostaną sekwencje zajęć dydaktycznych z użyciem programu Neotrie. Poddane analizie będą procesy wizualizacji i konstrukcji prowadzone przez uczniów. Zbadany zostanie również wpływ wykorzystania tego narzędzia na procesy poznawcze i efekty uczenia się.
 
Koordynatorem projektu w szkole jest pani Grażyna Morga.
Grażyna Morga