Aktualności

Współpraca z rodzicami

31 sierpnia, 2 i 3 września br. odbyły się zebrania z rodzicami dzieci wszystkich oddziałów przedszkolnych i szkolnych, podczas których wychowawczynie omówiły obowiązujące w tym roku szkolnym zasady pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. Dziękujemy za obecność i dostosowanie się do naszych zasad.

W roku szkolnym 2020/2021 w ZSP w Żernicy funkcjonuje 30 oddziałów: 8 oddziałów przedszkolnych (ul. L. Miki 37 oraz ul. Górnicza 2m) oraz 22 oddziały szkolne (ul. L. Miki 37).

Podczas spotkań wychowawczynie skupiły się na sprawach organizacyjnych i wychowawczych, a szczególną uwagę poświęciły przedszkolnym i szkolnym procedurom przeciwepidemicznym przygotowanym na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Przypominamy, że wprowadzone zarządzeniem dyrektora procedury są dokumentami prawa wewnętrznego przedszkola i szkoły.

Zapraszamy do bieżącego kontaktu z nauczycielami przedszkola i szkoły poprzez dziennik elektroniczny UONET+.