Ogłoszenia

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła przystąpiła do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, akcji edukacyjnej, która odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października, 10. edycja odbędzie się 2 października. W tym roku zgłosiło się już 1768 szkół!

Projekt unijny

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że uczniowie szkół podstawowych klas IV–VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.