Ogłoszenia

Zdalne nauczanie – informacja

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice/Opiekunowie Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od jutra, tj. 25 marca 2020 r. rozpoczynamy zajęcia z naszymi uczniami z uwzględnieniem technik i metod kształcenia na odległość. Ustalono, że w całej gminie Pilchowice uczniowie naszych placówek będą uczestniczyli w zajęciach zgodnie ze swoim planem zajęć sprzed czasu epidemii. Priorytetem dla […]

Jak postępować w obliczu epidemii

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) w Polsce i innych krajach prosimy o bieżące przeglądanie wytycznych publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na stronie https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz Ministerstwo Zdrowia na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rekrutacji

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, w ramach działań profilaktycznych związanych z koronawirusem, od 12 do 25 marca br. ZAWIESZA SIĘ funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. W dniach 12 i 13 marca br. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a  jedynie opiekuńcze (w przedszkolu i szkole), przy czym zwracam się do […]