Aktualności

Zdalne nauczanie – informacja

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od jutra, tj. 25 marca 2020 r. rozpoczynamy zajęcia z naszymi uczniami z uwzględnieniem technik i metod kształcenia na odległość. Ustalono, że w całej gminie Pilchowice uczniowie naszych placówek będą uczestniczyli w zajęciach zgodnie ze swoim planem zajęć sprzed czasu epidemii.

Priorytetem dla nauczycieli jest taki dobór narzędzi pracy zdalnej, który uwzględni możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną. Szczególnie należy zwrócić uwagę na łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Sposobem komunikowania się nauczycieli z rodzicami, a docelowo tymczasem z uczniami pozostaje dziennik UONET+ i/lub inna wypracowana do tej pory przez nauczycieli forma. Dziękujemy za dotychczasowe konstruktywne informacje zwrotne. Będziemy stopniowo wprowadzać nowe funkcjonalności i usługi służące jakości pracy zdalnej. 

Życzymy Wszystkim zdrowia.

Beata Nawrath, dyrektor ZSP w Żernicy