Aktualności

ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – poradnia psychologiczna on-line

Zapraszamy do zarejestrowania się na portalu poradni „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” oraz skorzystania z poradni on-line.

Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

Portal ten łączy użytkowników poszukujących pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej etc. z instytucjami/specjalistami taką pomoc zapewniającymi.

Dostęp do zakładki „Baza Wiedzy” i zamieszczonych w niej materiałów nie wymaga zarejestrowania się jako użytkownik portalu poradni „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”, a jest ogromną bazą merytorycznej wiedzy. Znajdziemy tam informacje dotyczące m.in.: uzależnień (również tych od Internetu), zaburzeń psychicznych, przemocy, promocji zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawności i związanego z nią także zdrowia psychicznego. https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z programem profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”, który powstał z inspiracji i współpracy MEiN oraz Ministerstwa Zdrowia. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.
https://fundacjapozaschematami.pl/projekty/loguj-sie-z-glowa-ogolnopolski-program-edukacyjny  
https://kuratorium.krakow.pl/loguj-sie-z-glowa-program-profilaktyki-uniwersalnej

Bogusława Buchalik-Mocha