Aktualności

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Minęło już ponad 1600 lat od czasu, gdy w dalekim mieście Mira biskup Mikołaj, wcielając w życie przykazanie miłości, rozdał swój majątek potrzebującym i wytrwale pomagał biednym.

Chociaż nie szukał przy tym rozgłosu, zdobył popularność, która przetrwała próbę czasu, bo po dziś dzień 6 grudnia nie tylko obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Mikołaja, ale i oczekujemy na kolejny dar jego dobroci. Podobnie jak co roku, także i tym razem oczekiwanie dzieci i młodzieży zakończyło się wielką radością, bo wszyscy uczniowie przeżyli wspaniałe odwiedziny dobrodusznego biskupa i zostali obdarowani wspaniałymi upominkami. Niektórzy otrzymali przy tym drobne upomnienie i wezwanie do poprawy, ukryte w symbolu tradycyjnej rózgi.

Oprócz rzeczowych podarunków w dniu św. Mikołaja uczniowie otrzymali od swoich kolegów i koleżanek prezent w postaci wspaniałego spektaklu pt. „Dziewczynka z zapałkami” inspirowanego znaną baśnią J.Ch. Andersena. W roli tytułowej wystąpiła Amelia Hajok, a wspomagali ją: Mateusz Balon, Aleksander Rusin, Paweł i Agata Szydło, Jakub Łasut, Natalia Menzik, Zuzanna Szmal, Karolina Wierzch, Oliwia Szkółka. Prolog filmowy do spektaklu przygotowali Ignacy Perkosz i Maciej Suchanek, a nad oprawą muzyczną czuwał Rafał Banik. Wszyscy zachwycili widownię prawdziwą pasją w spełnianiu powierzonej im roli. Baśniowego uroku dodała spektaklowi scenografia przygotowana z udziałem pani Julii Niestrój.

Mamy nadzieję, że przedstawienie nie tylko podobało się widzom, ale było dla nich motywacją do zwiększenia swojej wrażliwości na potrzeby innych. Wielotygodniowy trud włożony w przygotowanie inscenizacji utworu Andersena jest najlepszym dowodem na to, że potrafimy dzielić się tym, co posiadamy, a św. Mikołaj może znaleźć swoich naśladowców także w naszej szkole.

Barbara Rusin