Aktualności

Wsparcie uczniów w czasie zawieszenia zajęć

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy będą wspierać uczniów w nauce i przekazywać materiały do samodzielnej pracy w domu poprzez:
– dziennik elektroniczny,
– pocztę służbową home.pl,
– inną formę wypracowaną do przekazywania takich materiałów (np. tymczasem Google Classroom).
Prosimy rodziców o monitorowanie informacji w tym zakresie.
 
Beata Nawrath
Dyrektor ZSP w Żernicy