Aktualności

Wracamy wszyscy do szkoły

Od poniedziałku 31 maja br. zmienia się organizacja pracy naszej szkoły. Wszyscy uczniowie klas 1-8 uczą się w trybie stacjonarnym. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy w szkole, w tym przydziału sal na poszczególne dni nauki stacjonarnej, przerw obiadowych, przydziału drzwi wejściowych na teren szkoły, przekazują na bieżąco wychowawcy klas.

Wszystkich – uczniów i rodziców – prosimy o respektowanie naszych zasad przeciwepidemicznych, dla dobra nas wszystkich i w imię społecznej odpowiedzialności.

Czekamy na Was.

Do zobaczenia,

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy szkoły