Aktualności

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 21 kwietnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W I grupie uczniów z klas 1 – 4 nasi uczniowie z klasy 4b zajęli pierwsze trzy miejsca. Pierwsze miejsce uzyskała Paulina Moroz, drugie – Tomasz Chrobak, a trzecie – Stanisław Mańka. W II grupie uczniów z klas 7 – 8 uczeń klasy 8b Adam Nowaczyk zajął trzecie miejsce. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Krystyna Jopek