Aktualności

Sztandar szkoły

W dniu 6 października br. podczas mszy św. w żernickim kościele ksiądz proboszcz Marek Winiarski poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej w Żernicy, który ufundowano w 30. rocznicę przeniesienia żernickiej szkoły do budynku przy ul. Miki 37.

Sztandar przedstawia wizerunek nowej szkoły na niebieskim tle wraz z nazwą szkoły w kolorze złotym oraz mottem Horacego „Sapere aude” („Miej odwagę być mądrym”). Na odwrocie znajduje się wizerunek orła na czerwonym tle.

Sztandar został ufundowany z inicjatywy dyrektor Beaty Nawrath w porozumieniu z Radą Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. Przez dwa lata cała społeczność szkolna pracowała wspólnie na cel fundacji sztandaru, organizując szkolne festyny i inne przedsięwzięcia (2018, 2019).

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania funduszy na ten szczytny cel – sztandar ma być pamiątką wieloletniej tradycji żernickiej szkoły oraz wspólnego wysiłku tutejszej społeczności przy budowie nowej szkoły w latach osiemdziesiątych.

Dziękujemy za współpracę w uświetnieniu niedzielnej uroczystości Pani Barbarze Rusin oraz uczniom, m.in. Magdalenie Wygodzie, Marcie Pogrzebie, Amelii Hajok i Wiktorowi Rusinowi.

Dyrekcja szkoły