Aktualności

Szkolny Konkurs Recytatorski

19 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Poeci dzieciom”.

Emilia Garczorz i Jan Srokosz, uczniowie klasy IIIb, wprowadzili uczniów w świat poezji mówiąc, że słowo poetyckie dociera do nas w uśmiechu i dramatycznym napięciu, od szeptu do krzyku – przez wszystkie rejony ludzkich potrzeb.

Prezentowane przez uczniów utwory poetyckie były punktowane od 1 do 5 za: prawidłowe opanowanie pamięciowe, interpretacje utworu, dykcję, intonację, natężenie głosu, wymowę spółgłosek i samogłosek ę i ą , ogólny wyraz artystyczny.

Komisję konkursową tworzyli:
– przewodnicząca komisji: pani wicedyrektor Kornelia Twardawa
– członek: pani Jolanta Bieniek
– organizator konkursu: pani Elżbieta Kozobucka

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas I zostali:
I miejsce  – Maksymilian Balbus Ib
II miejsce – Julia Hołyńska Ic
III miejsce  – Kamila Adamek Ia

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas II zostali:
I miejsce  – Maria Szych IIa
II miejsce – Tomasz Chrobak IIb
III miejsce – Milena Zielińska IIc

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas III  zostali:
I miejsce – Maria Świerc IIIb
II miejsce – Nadia Balbus IIIc
III miejsce – Martyna Kasper IIIa

Podsumowując konkurs pani dyrektor Kornelia Twardawa podziękowała uczniom za udział w konkursie za ciekawą interpretację wierszy. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie dyplomy za udział. Nagrody dla zwycięzców zostały zakupione za pieniądze z Rady Rodziców. Uczniowie, którzy zdobyli miejsce I i II reprezentować będą szkołę na Gminnym Konkursie Recytatorskim wiosną 2020 roku w naszej szkole.

Elżbieta Kozobucka