Aktualności

Szkolny Konkurs Recytatorski  klas I-III 

23 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski  klas I-III  pt. „Kim jestem?”.

Emilia Garczorz, Kacper Dusza, Karolina Nastulla i Jaś Srokosz, uczniowie klasy IIb, wprowadzili uczniów w świat poezji, mówiąc, że „poezja bawi, uczy i rozwija. To właśnie kontakt z literaturą poszerza możliwości poznania świata, ludzkich losów i obyczaju, pozwala na uczestnictwo w wydarzeniach niedostępnych własnym doznaniom  i obserwacjom. Poezja nie tylko wychowuje, ale również bawi. Poczucie humoru ułatwia często obiektywne spojrzenie na siebie i na otaczającą rzeczywistość, odróżnianie mniej ważnych spraw od zasadniczych, uczy optymizmu, a czasem  nawet odwagi życiowej”. Konkurs umilił krótki układ taneczny w wykonaniu Marysi Świerc.

Prezentowane przez uczniów utwory poetyckie były punktowane od 1 do 5 za: prawidłowe opanowanie pamięciowe, interpretacje utworu, dykcję, intonację, natężenie głosu, wymowę spółgłosek i samogłosek ę i ą, ogólny wyraz artystyczny.

Komisję konkursową tworzyli: przewodnicząca komisji – pani dyrektor Aleksandra Kobielska, członkowie – pani Kornelia Twardawa i pani Monika Kromolan, organizator konkursu – pani Elżbieta Kozobucka.

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas I zostali:

I miejsce  –  Mateusz Nadolny Ib

II miejsce – Matylda Sternal Ia

III miejsce  – Tymon Majsnerowski Ic

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas II zostali:

I miejsce  – Zofia Krawiec IIb

II miejsce – Hanna Rak IIa

III miejsce – Wit  Perkosz IIb

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas III  zostali:

I miejsce – Lena Bogusz

II miejsce – Emilia Mikołajczyk

III miejsce – Malwina Wardzińska

Podsumowując konkurs, pani wicedyrektor Aleksandra Kobielska podziękowała uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom za przygotowanie wychowanków. Równocześnie zaprosiła do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie dyplomy za udział. Uczniowie, którzy zdobyli miejsce I i II, będą reprezentować szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim wiosną 2019 roku  w naszej szkole.

Elżbieta Kozobucka