Aktualności

Szkolny konkurs literacko-plastyczny

Konkurs literacko-plastyczny „Zaklęte w komiksie” przeznaczony był dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Celem konkursu było zachęcenie do czytania legend i baśni, rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez stworzenie strony komiksu przedstawiającej wybraną legendę lub baśń oraz rozwijanie umiejętności opowiadania poprzez plastyczne środki artystycznego wyrazu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy – nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Zwycięzcy:
Miejsce I – Alicja Świerc 8a oraz Maciej Posiadała 4b

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Wioletta Świerdza, Joanna Polewik