Aktualności

Szkoła w Chmurze

Nasz szkoła otrzymała wyróżnienie „Szkoła w Chmurze” za bycie innowacyjną placówką wykorzystującą najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji.

W okresie izolacji od kwietnia do czerwca br. wdrożyliśmy systemowe rozwiązania w zakresie pracy zdalnej szkoły, które rozwijamy do dziś. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w maju 2020 roku pod kątem pracy z platformą Office 365, a aktualnie od września w ramach bardziej zaawanasowanych szkoleń poznajemy nowe możliwości wielu dostępnych w niej aplikacji. Koordynatorką zadań w tym zakresie jest wicedyrektor Jolanta Bieniek.

Zdobyte umiejętności wykorzystujemy na co dzień w pracy z nauczycielami, uczniami a także w kontaktach z rodzicami. Różnorodność dostępnych aplikacji wspomaga prowadzenie zarówno lekcji, jak i projektów szkolnych, pozwala uczniom na łatwiejszy kontakt i wzajemną współpracę. W razie konieczności ponownie zostanie wykorzystana do nauczania zdalnego. W najbliższych miesiącach zarówno nauczyciele, jak i uczniowie systematycznie będą poszerzać wiedzę i umiejętności związane z platformą Office 365.

Beata Nawrath
Dyrektor ZSP w Żernicy