Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursów historycznych „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”

W dniu 19 czerwca br. miało miejsce rozdanie nagród książkowych dla zwycięzców w konkursach historyczno-plastycznym na lapbooka i z wiedzy na temat „Konstytucji 3 Maja 1791 roku”. Celem konkursów było upowszechnianie wiedzy historycznej na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży oraz wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez różne formy aktywności artystycznej. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

Wyniki konkursu historycznego z wiedzy na temat „Konstytucji 3 Maja 1791 roku”: 
Miejsce I – Marta Kurka 6b 
Miejsce II – ex aequo Oliwia Drabik 8a i Emilia Mikołajczyk 8a 

Wyniki konkursu historyczno-plastycznego na lapbooka „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”: 
Miejsce I – Marta Kurka 6b 
Miejsce II – Nina Balon 5b 
Miejsce III – ex aequo Anna Lewandowska 5a i Helena Szczęch 5a 

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursach 

Katarzyna Derbot-Gadzik, Wioletta Świerdza