Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i szkół gminy Pilchowice na rok szkolny 2019/2020

Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Żernicy będzie można składać w sekretariacie szkoły od 11 do 28 marca 2019 roku. Druki zgłoszeń będą dostępne od dnia 4 marca 2019 roku w sekretariacie.

Szkoła planuje dzień otwarty szkoły dla przyszłych pierwszoklasistów w dniu 13 marca 2019 roku. Informacje szczegółowe ukażą się w późniejszym terminie.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem czynności rekrutacyjnych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 na stronie http://przedszkole.zernica.pilchowice.pl w zakładce „Rekrutacja”.