Aktualności

Przyjaźnimy się z geometrią

Nasza szkoła uczestniczy w projektu europejskim „NeoTrie VRˮ, którego pomysłodawcą jest profesor José Luis Rodriguez Blancas (Uniwersytet w Almerii – Hiszpania) i jego zespół. Celem jest stworzenie nowatorskiego programu komputerowego do nauki geometrii, opartego na wirtualnej rzeczywistości.

Oprogramowanie, opracowywane m.in. przez Uniwersytet w Almerii, pozwala na konstruowanie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. W celu przeprowadzenia tych czynności dzieci mogą „dostać się” do wnętrza brył, widząc je od środka. Dzięki temu program Neotrie pomaga poszerzać wyobraźnię uczniów. W przyszłości możliwe też będzie wydrukowanie zaprojektowanej przez siebie konstrukcji przy użyciu drukarki trójwymiarowej.

Rola naszej szkoły w tym przedsięwzięciu polega na testowaniu programu, analizie jego możliwych zastosowań dydaktycznych i formułowaniu opinii, które stanowią podstawę do jego dalszego udoskonalania. Obecnie jesteśmy jedyną szkołą w Europie, która uczestniczy w tych działaniach i ma dostęp do programu.

Grażyna Morga, pomysłodawczyni udziału szkoły w projekcie, w oparciu o podstawę programową z matematyki, od marca b.r. realizuje nowatorskie lekcje geometrii w klasach: Va SP, VIa SP i IIa G z wykorzystaniem programu NeoTrie. Scenariusze i sprawozdania z tych lekcji (w języku angielskim) oraz opinie są przekazywane profesorowi José Rodriguezowi, dzięki czemu program jest korygowany i wzbogacany o nowe elementy.

W związku z realizacją projektu w dniach 4-6 maja 2018 roku pani Grażyna Morga, która jest członkiem organizacji Science Teachers in Europe, była uczestnikiem konferencji edukacyjnej przedmiotów matematyczno-przyrodniczych SCIENTIX w Brukseli. Przedstawiła tam informacje o programie i swoje dotychczasowe opracowania, podając przykład pracy z uczniami w ZSP w Żernicy.

Osoby chętne do zapoznania się z możliwościami programu zapraszamy 28 maja (poniedziałek) o godz. 12.00 do sali 205. Prosimy o potwierdzenie przybycia w sekretariacie szkoły (32-3327169).

Beata Nawrath

Grażyna Morga