Aktualności

Egzaminy ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie,

egzaminy ósmoklasisty zaplanowane na dni 21-23 kwietnia br. zostały przesunięte.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

(Podstawa prawna informacji: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w prawie szczegółowych rozwiązań  okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Dz. U. z 2020 r., poz. 657).

Jednocześnie ustalone na czas przeprowadzenia ww. egzaminów dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zostaną przesunięte na czas nowych ogłoszonych terminów egzaminacyjnych.

Beata Nawrath – dyrektor ZSP w Żernicy