Aktualności

PROGRAM „BEZPIECZNA +”

W naszej szkole odbyły się spotkania zaplanowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” realizowanego przez Urząd Gminy w Pilchowicach.

Program miał m.in. na celu wspomaganie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Uczniowie spotkali się ze sportowcami (żużlowcami, szermierzami), wzięli udział w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych, w pokazie samoobrony, a także w wysłuchali wykładu przedstawicieli Policji na temat cyberprzestępczości.

Odbyło się również spotkanie uczniów z Policją z udziałem „SZNUPKA” oraz ze Strażą Pożarną.