Aktualności

Praca szkoły od 26 października br.

Od poniedziałku 26 października do 8 listopada br. będą obowiązywały nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Kształcenie zdalne w naszej szkole będzie się odbywało za pośrednictwem platformy Microsoft Teams online zgodnie z planem obowiązującym podczas nauki stacjonarnej.
W związku z dużą absencją nauczycieli możliwe jest organizowanie zastępstw lub odwołanie zajęć. Prosimy sprawdzać plan zajęć tak samo jak w czasie nauczania stacjonarnego.

Zajęcia dodatkowe (w tym zajęcia unijne) będą się również odbywały w formie zdalnej za pośrednictwem MT w czasie rzeczywistym – zgodnie z planem zajęć.

Wprowadziliśmy harmonogram konsultacji z nauczycielami, którzy będą udzielać w ten sposób wsparcia uczniom lub rozwijać ich zainteresowania.

Wszystkim – naszym uczniom i ich rodzinom, pracownikom szkoły, a szczególnie nauczycielom – życzymy dużo zdrowia.

Beata Nawrath

Dyrektor ZSP w Żernicy