Aktualności

Podziękowania dla naszych przyjaciół – Hiszpania

Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy Panu Maciejowi Gogulli Wójtowi Gminy Pilchowice oraz następującym zaprzyjaźnionym z nami instytucjom i firmom:

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przedsiębiorstwu Transportowo-Spedycyjnemu ALEKS Sp. o. o. – Rajmund Nierychło, Marek Iwaniec,

Klinice Nieborowice,

Agencji Nieruchomości DomProfit w Raciborzu,

Bankowi Spółdzielczemu w Sośnicowicach,

Cukierni Surdel,

Przedsiębiorstwu Transportowemu Grzegorza Twardawy.

 

Beata Nawrath – dyrektor szkoły

Grażyna Morga – organizatorka i pomysłodawczyni wyprawy, opiekun

Anna Zdanowicz – nauczyciel, opiekun

oraz Uczniowie – uczestnicy