Aktualności

Pomysł na wirtualną matematykę w Żernicy

Pani Grażyna Morga, nauczycielka matematyki i geografii, przedstawiła w czasie II Krajowej Konferencji Scientix „Dobre Praktyki STEMˮ wyniki swojej pracy z nowatorskim programem komputerowym NeoTrieVR do nauki geometrii w wirtualnej rzeczywistości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy.

W dniach 23-24 listopada br. w Warszawie odbyła się II Krajowa Konferencja Scientix „Dobre Praktyki STEMˮ, która zgromadziła ponad 100 osób: nauczycieli, doradców metodycznych i przedstawicieli władz oświatowych. Organizatorzy konferencji Instytut Geofizyki PAN oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaproponowali uczestnikom mnóstwo inspirujących pomysłów oraz dali okazję do wymiany doświadczeń. Nowością była Giełda Pomysłów i Dobrych Praktyk, w ramach  której m.in. p. Grażyna Morga przedstawiła wyniki swojej pracy z nowatorskim programem komputerowym NeoTrieVR.

Konferencja była okazją do prezentacji nowych możliwości programowych w przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Prof. Piotr Głowacki wprowadził nauczycieli do tajemniczego świata lodowców. Drugi dzień konferencji rozpoczęto wykładem koordynatorki Scientix dr Àguedy Gras-Velázquez z European Schoolnet „Collaboration and the fear of losing oneselfˮ.

Grażyna Morga współpracuje od kilku lat z Uniwersytetem w Almerii. W dniach od 30 września do 8 października 2018 roku razem z 12 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Andaluzji (Hiszpania). Przedsięwzięcie to obejmowało uczestnictwo w międzynarodowym spotkaniu poświęconym nowatorskiemu programowi NeoTrieVR, które odbyło się na Uniwersytecie w Almerii w obecności twórców programu: prof. José Luisa Rodrigueza, Diego Cangas Moldesa, Davida Crespo Casteleiro oraz Antonia Zauraz Moreno.

Grażyna Morga

Beata Nawrath