Aktualności

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA powiadamia, że możliwe jest uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 21 r.ż. oraz ich rodzin. Placówka oferuje: porady psychologiczne, diagnostykę psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową.

W związku z panującą epidemią wszystkie świadczenia aktualnie realizowane są w formie zdalnej: teleporady bądź za pośrednictwem systemów informatycznych. Nie ma możliwości osobistego kontaktu ze specjalistami oraz z rejestracją ośrodka do odwołania stanu epidemii.

Rejestracji należy dokonywać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 516287483.

Harmonogram Pracy Poradni:

Poniedziałek: 8:00 – 15:00
Wtorek: 8:00 – 20:00
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 20:00

W celu rejestracji opiekun prawny dziecka powinien mieć przygotowany dowód osobisty, który będzie podstawą jego uwiarygodnienia podczas rejestracji (zgodnie z rozporządzeniem NFZ rejestracja ma prawo prosić o okazanie dowodu do kamery telefonu lub przesłanie jego zdjęcia jeśli okazanie jest niemożliwe).

Placówka zaprasza dzieci i młodzież zmagające się z różnymi trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego, które były już wcześniej diagnozowane psychiatrycznie i psychologicznie (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia odżywiania, ADHD, trudności adaptacyjne itp.) jak i dzieci i młodzież, które do tej pory nie były objęte opieką specjalistyczną, a prezentują trudności emocjonalne i funkcjonalne.

Planowane są również oddziaływania w środowisku pacjentów objętych opieką przez ośrodek (np. szkoła, przedszkole) jak i współpraca z instytucjami zaangażowanymi w pomoc danemu dziecku i rodzinie (np. PPP, PZP, PCPR, OPS). Do czasu odwołania stanu epidemii będą one również realizowane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.