Aktualności

Podsumowanie I półrocza 2018/2019

Na trzech apelach 29 stycznia br. podsumowaliśmy osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych w I półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Wszystkie dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej zostały pochwalone za proces adaptacji do warunków szkolnych w I półroczu, a symboliczna rodzinna fotografia podsumowała ten etap. Wśród uczniów klas drugich i trzecich wymieniono tych, którzy zostali wyróżnieni za osiągnięcia w nauce lub frekwencję. Największa liczba uczniów wyróżnionych za naukę znajduje się w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej. Szczególnie podkreślono osiągnięcia uczniów klas najstarszych szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, wśród których najwyższą średnią mają Magdalena Wygoda (7a sp) oraz Natalia Ryndak (3a gim.).

Spotkanie było też okazją do podziękowania m.in. za zaangażowanie uczniów w konkursy i zawody szkolne oraz pozaszkolne, udział w projektach muzycznych i filmowych. Na spotkaniach przypomniano zasady obowiązujące w szkole oraz poproszono o bezpieczne zachowania w czasie zbliżających się ferii zimowych.

Dyrekcja szkoły