Aktualności

Pilotażowy tutoring w naszej szkole

W ramach obserwacji i analizy środowiska uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu tutoringu rozwojowego. Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, opierająca się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację z tutorem.

Ideą tutoringu jest zmiana punktu odniesienia: z ram stosowanych dla wszystkich uczniów na rozwijanie talentów poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i preferencji, cech psychofizycznych, pasji, słabości, w celu zwiększenia efektywności nauczania i wychowania.

Główne cele tutoringu to: wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności, wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy, budowanie osobistej ścieżki rozwoju. Metoda tutoringu powoduje, że uczeń czuje odpowiedzialność za przebieg i wyniki edukacji, gdyż ma na nie bezpośredni wpływ. Tutoring sprzyja także samoorganizacji pracy ucznia i motywuje do stałego rozwoju, wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem – szczególnie, gdy widzi zaangażowanie z jego strony.

Zajęcia prowadzone będą przez panią Bogusławę Kurowską i panią Grażynę Morgę pod nadzorem dyrektor Beaty Nawrath (wszystkie wymienione osoby są certyfikowanymi tutorami).

Grażyna Morga