Aktualności

PASOWANIE NA UCZNIA

12 października to ważna data w życiu klasy Ia i Ib. Tego dnia dzieci pod okiem rodziców zdały swój pierwszy egzamin i zostały pasowane na uczniów Zespołu  Szkolno Przedszkolnego w Żernicy.

Pasowanie to święto podkreślające włączenie dzieci w  grono naszej szkoły. Zanim jednak zostały przyjęte w poczet braci szkolnej musiały wykazać się umiejętnością recytacji  wierszy, znajomością piosenek. Ważnym punktem tej uroczystości było ślubowanie, w którym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, wykorzystać w pełni czas na naukę. Szanować pracowników szkoły kolegów i koleżanki, dbać o swoje bezpieczeństwo i swoich kolegów. Ślubowali także swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość sobie, rodzicom i nauczycielom. Po wypowiedzeniu słów ślubowania, pasowaniu na ucznia dokonanym przez panią dyrektor Aleksandrę Kobielską symbolicznym ołówkiem,stali się prawowitymi uczniami Szkoły Podstawowej w Żernicy. Pierwszaki obdarowane zostały dyplomami i koszulkami. Rodzice z okazji ślubowania swoich dzieci przygotowali smaczny poczęstunek.

Elżbieta Kozobucka